Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

44%

43.83%

Bắc Mỹ

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

26%

26.25%

Tây Âu

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

8%

7.73%

Bắc Âu

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

8%

7.63%

Đông Á

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

6%

5.51%

Châu Đại Dương

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

3%

3.12%

Nam Âu

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

2%

1.87%

Đông Âu

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

2%

1.81%

Trung Đông

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

1%

1.04%

Châu Phi

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

0%

0.47%

Đông Nam Á

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

0%

0.44%

Trung Mỹ

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

0%

0.23%

Nam Mỹ

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

0%

0.07%

Nam Á

(Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Bắc Mỹ 43.83% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Tây Âu 26.25% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Bắc Âu 7.73% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Đông Á 7.63% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Châu Đại Dương 5.51% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Nam Âu 3.12% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Đông Âu 1.87% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Trung Đông 1.81% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Châu Phi 1.04% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Đông Nam Á 0.47% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Trung Mỹ 0.44% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Nam Mỹ 0.23% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Nam Á 0.07% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Thị trường trong nước 0.00% Badges, Medals, Coin, keychain, lapel pin, emblem
Tổng doanh thu hàng năm: USD 34,635,772
Tổng doanh thu xuất khẩu : USD 34,635,772
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 100.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C, Credit Card, PayPal
Cảng gần nhất: HK

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English,Japanese,Russian,French
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: Above 50 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 20 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 86182471
Gửi email cho nhà cung cấp này